Codings

Version: working

Name Description searchable active
70310039 Bez vzdelania
70310001 Neukončený prvý stupeň základnej školy
70310040 Neukončený druhý stupeň základnej školy
70310041 Ukončený druhý stupeň základnej školy, Kurzy na doplnenie základného vzdelania
70310002 Druhý stupeň základnej školy
70310003 Kurzy na doplnenie základného vzdelania
70310042 Praktická škola/ Rekvalifikačné kurzy / zaučenie, odborná príprava, kurz - bez výučného listu
70310005 Praktická škola
70310006 Rekvalifikačné kurzy
70310044 Odborné učilište/ stredná odborná škola/ stredné odborné učilište bez maturity
70310009 Odborné učilište bez maturity
70310010 Stredná odborná škola (SOS) bez maturity
70310011 Stredné odborné učilište bez maturity
70310046 Stredná odborná škola/ stredné odborné učilište/ Vyučený/á s maturitou
70310014 Stredná odborná škola (SOS) s maturitou
70310015 Stredné odborné učilište s maturitou
70310016 Vyučený/á s maturitou
70310017 8 ročné gymnázium, 4 ročné gymnázium s maturitou
70310047 Doplňujúce pedagogické, Pomaturitné kvalifikačné štúdium
70310048 Stredná odborná škola- 6 ročné štúdium, Pomaturitné špecializačné štúdium, Konzervatórium s absolutóriom