Codings

Version: working

Name Description searchable active
20800009 Videregående uddannelse, Universitet
20800010 Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Professionsbachelorer, F.eks. Diplomingeniør, sygeplejerske, skolelærer, pædagog, journalist, HA
20800011 Universitetsbachelor. 1. del af kandidatuddannelse
20800012 Lang videregående uddannelse. Kandidatuddannelser af 5.-6. års varighed, F.eks. Cand.mag., cand.jur., cand.polyt. etc
20800013 Licentiat
20800014 Forskeruddannelse. Ph.d., doktor
23300001 Puudub haridus
23300002 Algharidus
23300003 Alghariduseta, alla 4 klassi
23300004 Lõpetatud algharidus,4-6 klassi
23300005 Lõpetatud põhiharidus, 9 klassi
23300006 Kutseharidus allpool Kutsekeskharidusõpe / Üldkeskharidus
23300007 Kutseõpe ilma alghariduse lõpetamiseta
23300008 Kutseharidus põhihariduse baasil õppekava alla 2 aasta
23300009 Kutseharidus põhihariduse baasil õppekava 2 aastat või enam
23300010 Lõpetatud üldkeskharidus
23300011 Kutseharidus koos keskhariduse omandamisega või keskeri-/tehnikumiharidus pärast põhiharidust
23300012 Kutseharidus keskhariduse baasil, keskeriharidus või kutsekeskharidus keskhariduse baasil
23300013 Rakenduskõrgkooli
23300015 Rakenduskõrgkooli diplomiõpe, kuni 2 aastat õpinguid, kuid mitte bakalaureuse kraad