Codings

Version: working

Name Description searchable active
70300009 Maturity, tiež Nadstavbové štúdium
70300013 Nadstavbové štúdium
70300010 Stredná odborná škola s maturitou, stredné odborné učilište s maturitou
70300011 8 ročné gymnázium, 4 ročné gymnázium
70300012 Pomaturitné štúdium, tiež konzervatórium
70300015 Pomaturitné kvalifikačné štúdium
70300014 Doplňujúce pedagogické štúdium
70300016 Pomaturitné špecializačné štúdium, tanečné konzervatórium, konzervatórium
70300017 Stredná odborná škola- 6 ročné štúdium
70300018 Vyššie štúdium
70300019 Vyššie odborné štúdium
70300020 Bakalárske štúdium
70300021 Magisterské/doktorské a inžinierske štúdium
70300022 Magisterské pokračujúce štúdium, štátne rigorózne skúšky, doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium na vyučovanie
70300023 Doktorandské štúdium
28800001 Never went to school, no education
28800002 Less than 6 years of schooling
28800003 Completed primary school, 6 years
28800004 BECE - Basic education certificate
2880005 Certificate or Diploma of a technical or vocational training institute, 2-3 years