Codings

Version: working

Name Description searchable active
20300003 Nedokončené základní vzdělání (5 nebo více let školní docházky, dokončen pouze 1. stupeň ZŠ, SZŠ, ZZŠ, obecná škola)
20300004 Základní vzdělání (měšťanská škola)
20300005 Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity
20300006 Středoškolské vzdělání bez maturity (závěrečná zkouška) po níž následovalo další studium zakončené závěrečnou zkouškou (učební obory, rekvalifikační studium, studium jazyků, apod.)
20300007 Vyučení s maturitou, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou
20300008 Střední všeobecné vzdělání s maturitou (gymnázia)
20300009 Střední vzdělání s maturitou následované studiem s maturitou (nástavba, kvalifikační pomaturitní studium, atd.)
20300010 Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (DiS), 5. a 6. ročník konzervatoře (absolutorium)
20300011 Vysokoškolské
20300012 Vysokoškolské bakalářské vzdělání
20300013 Vysokoškolské magisterské vzdělání (Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., ...)
20300014 Vědecká výchova, postgraduální vzdělání (Ph.D., Th.D., CSc, ...)
20800001 Gik aldrig i skole, ingen skolegang
20800002 Børnehaveklasse. 1.-5. klasse
20800003 Folkeskole 6.-8. klasse
20800004 Folkeskole 9.-10. klasse
20800005 Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed, F.eks. AMU Arbejdsmarkedsuddannelser, Basisår på Erhvervsfaglige uddannelse
20800006 Gymnasielle uddannelser, studentereksamen, HF, HHX, HTX
20800007 Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.), F.eks. Faglærte, Social- og sundhedsassistent-uddannelsen og tilsvarende
20800008 Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed, F.eks. Erhvervsakademiuddannelser f.eks. datamatiker, tandplejer, byggetekniker, installatør, HD