Codings

Version: working

Name Description searchable active
70310004 Základné vzdelanie + zaučenie, odborná príprava, kurz - bez výučného listu
70310043 Konzervatórium, Tanečné konzervatórium bez maturity
70310007 Konzervatórium bez maturity
70310008 Tanečné konzervatórium bez maturity
70310026 Vyššie odborné štúdium
70310027 Bakalárske štúdium
70310028 Magisterské štúdium
70310029 Doktorské štúdium
70310049 Hospodárska škola - bez maturity
70310045 Konzervatórium, Tanečné konzervatórium s maturitou
70310012 Konzervatórium s maturitou
70310013 Tanečné konzervatórium s maturitou
70310030 Inžinierske štúdium
70310031 Magisterské pokračujúce štúdium
70310032 Štátne rigorózne skúšky
70310033 Doplňujúce pedagogické štúdium
70310034 Rozširujúce štúdium na vyučovanie
70310035 Doktorandské štúdium
70310023 Konzervatórium s absolutóriom
70310024 Tanečné konzervatórium s absolutóriom