Codings

Version: working

Name Description searchable active
70310025 Univerzitné štúdium
70310018 Nadstavbové štúdium
70310036 Postgraduálne štúdium
70310019 Doplňujúce pedagogické štúdium
70310020 Pomaturitné kvalifikačné štúdium
70310021 Stredná odborná škola- 6 ročné štúdium
70310022 Pomaturitné špecializačné štúdium
70310037 Bez iné diplom/ vysvedčenie/ výučný list
03200001 Nunca fui a la escuela
03200002 Educación primaria, 5to grado o menor
03200003 Educación primaria, 6to grado completo 
03200004 Educación secundaria, ciclo básico (además educación artísitco o técnico)
03200005 Bachiller (además educación artísitco), ciclo orientado
03200006 Técnico
03200007 Education superior, universitario o non-universitario
03200008 Técnico superior
03200009 Profesor
03200010 Diploma, 3 anos o menos
03200011 Diploma, 4 años
03200012 Diploma, mas de 4 años