Coding

Description Základné vzdelanie + zaučenie, odborná príprava, kurz - bez výučného listu
Name 70310004
Context Slovakia (hu_SK) Hungarian
Searchable 1
Source EVS08
Version 1
Active 1

Classification Elements

Notes

Synonyms