Coding

Description Stredná odborná škola- 6 ročné štúdium, Pomaturitné špecializačné štúdium, Konzervatórium s absolutóriom
Name 70310048
Context Slovakia (hu_SK) Hungarian
Version 1
Active 1

Classification Elements

Notes

Synonyms