Coding

Description Ukončený druhý stupeň základnej školy, Kurzy na doplnenie základného vzdelania
Name 70310041
Context Slovakia (hu_SK) Hungarian
Source ESSR5
Version 1
Active 1

Classification Elements

Notes

Synonyms