Codings

Selected context: Slovakia (hu_SK) Hungarian
 • 70310003 Kurzy na doplnenie základného vzdelania
 • 70310042 Praktická škola/ Rekvalifikačné kurzy / zaučenie, odborná príprava, kurz - bez výučného listu
  • 70310004 Základné vzdelanie + zaučenie, odborná príprava, kurz - bez výučného listu
  • 70310005 Praktická škola
  • 70310006 Rekvalifikačné kurzy
 • 70310043 Konzervatórium, Tanečné konzervatórium bez maturity
 • 70310044 Odborné učilište/ stredná odborná škola/ stredné odborné učilište bez maturity
  • 70310009 Odborné učilište bez maturity
  • 70310010 Stredná odborná škola (SOS) bez maturity
   • 70310018 Nadstavbové štúdium
  • 70310011 Stredné odborné učilište bez maturity
  • 70310049 Hospodárska škola - bez maturity
 • 70310045 Konzervatórium, Tanečné konzervatórium s maturitou
 • 70310046 Stredná odborná škola/ stredné odborné učilište/ Vyučený/á s maturitou
  • 70310014 Stredná odborná škola (SOS) s maturitou
  • 70310015 Stredné odborné učilište s maturitou
   • 70310019 Doplňujúce pedagogické štúdium
   • 70310020 Pomaturitné kvalifikačné štúdium
   • 70310021 Stredná odborná škola- 6 ročné štúdium
   • 70310022 Pomaturitné špecializačné štúdium
  • 70310016 Vyučený/á s maturitou
 • 70310017 8 ročné gymnázium, 4 ročné gymnázium s maturitou
  • 70310019 Doplňujúce pedagogické štúdium
  • 70310020 Pomaturitné kvalifikačné štúdium
  • 70310021 Stredná odborná škola- 6 ročné štúdium
  • 70310022 Pomaturitné špecializačné štúdium
 • 70310047 Doplňujúce pedagogické, Pomaturitné kvalifikačné štúdium
  • 70310019 Doplňujúce pedagogické štúdium
  • 70310020 Pomaturitné kvalifikačné štúdium
 • 70310048 Stredná odborná škola- 6 ročné štúdium, Pomaturitné špecializačné štúdium, Konzervatórium s absolutóriom
  • 70310021 Stredná odborná škola- 6 ročné štúdium
  • 70310022 Pomaturitné špecializačné štúdium
  • 70310023 Konzervatórium s absolutóriom
  • 70310024 Tanečné konzervatórium s absolutóriom
 • 70310025 Univerzitné štúdium
  • 70310026 Vyššie odborné štúdium
  • 70310027 Bakalárske štúdium
  • 70310028 Magisterské štúdium
  • 70310029 Doktorské štúdium
  • 70310030 Inžinierske štúdium
  • 70310031 Magisterské pokračujúce štúdium
  • 70310032 Štátne rigorózne skúšky
  • 70310033 Doplňujúce pedagogické štúdium
  • 70310034 Rozširujúce štúdium na vyučovanie
  • 70310035 Doktorandské štúdium
  • 70310036 Postgraduálne štúdium