Codings

Version: working

Name Description searchable active
99910028 Matura, završena srednja tehnička škola
99910027 Bachelor univerzitetsko diploma, 3-4 godine
99910026 Doktorat
99910025 Specijalizacija [ranije]
99910024 Magistratura [ranije]
99910023 Master studije
99910022 Diploma univerzitetsko obrazovanje, 4-5 godine [ranije]
99910021 Diploma univerzitetsko obrazovanje, 2 godine [ranije]
99910020 Univerzitet / Visoko obrazovanje
99910019 Matura, završena tehnička stručna škola
99910018 Viša škola nakon srednje škole, 2-3 godine
99910017 Učitelske škola, 5 godine [ranije]
99910016 Matura, završena srednja stručna škola
99910015 Matura, završena gimnazija
99910014 Srednja tehnička škola, 3 godine
99910013 Srednja tehnička škola, 1-2 godine
99910012 Srednja stručna škola, 3 godine
99910011 Srednja stručna škola, 1-2 godine
99910010 Niži ili srednja stručna, tehnička škola, bez Matura
99910009 Srednja usmerena škola [1978-1988]