Codings

Version: working

Name Description searchable active
00800021 Diplomë universitare, 2 vjeçare [vjetër]
00800022 Diplomë universitare, 4-5 vjeçare [vjetër]
00800023 Shkollë fillore nën 5 vite
00800024 Më i ulët ose arsimi i mesëm / shkolla e mesme, 1-3 vjeçare
00800025 Arsim i mesëm i orjentuar; 1978-1988
00800026 Dëftesë pjekurie, shkollë e mesme profesionale, 4 vjeçar
00800027 Magjistraturë [vjetër]
00800028 Arsimi i mesëm / shkolla e mesme, 4 vjeçare, Dëftesë pjekurie
00800029 Certifikatë, shkollë e mesme teknike, 1-2 vjeçare
00800030 Certifikatë, shkollë e mesme teknike, 3 vjeçar
00800031 Dëftesë pjekurie, shkollë e mesme teknike, 4 vjeçar
00800032 Shkollë pedagogjike, 5 vjeçar [vjetër]
01200001 لم يدخل المدرسة، أو غير متعلم
01200002 لم يكمل التعليم الابتدائي, أقل من, ٥ /٦ سنوات
01200003 شهادة التعليم الابتدائي , ٥ /٦ سنوات
01200004 التدريب المهني
01200005 شهادة التكوين المهني متخصص , ٦ شهر
01200006 شهادة الكفاءة المهنية , ١٢ شهر
01200007 شهادة التحكم المهني, ١٨ شهر
01200008 شهادة التعليم المتوسط