Codings

Version: working

Name Description searchable active
00410019 ديني مدرسې - لومړنۍ زده کړې ـ ابتدایه - ۶ کاله
00410020 ديني مدرسې - د کښتی ثانوي زده کړې - متوسطه ښوونځي - متوسط- ۹ کاله
00410021 ديني مدرسې - ثانوی عالی زده کري(عمومی) - د (۱۲) دوولسم ټولګي د فراغت سند - عالی دوره - لیسه ، بکلوریا
00410022 ډیپلوم مدرسېمالوماتي ټېکنالوجي / ډیپلوم د انګلیسی ژبه , ۲کاله
00800002 Dëftesë lirimi, arsimi fillor i kryer, 9 vjeçar
00800003 Certifikatë, shkollë e mesme profesionale, 1-2 vjeçare
00800004 Certifikatë, shkollë e mesme profesionale, 3 vjeçar
00800005 Dëftesë pjekurie, shkollë e mesme e përgjithshme
00800006 Arsim i lartë (jouniversitar) / Shkolla e lartë, 2-3 vjeçare
00800007 Universiteti
00800009 Bachelor universitare
00800011 Shkollë pasuniversitare - Sh.P.U
00800012 Master universitare
00800014 Specializim afatgjatë [vjetër]
00800015 Doktoraturë
00800016 Pa shkollë
00800017 Dëftesë lirimi, shkolla elementare i kryer, 8 vjeçar [vjetër]
00800018 Shkollë elementare nën 4 vite [vjetër]
00800019 Shkolla elementare / fillore e pakryer, cikli i lartë 5-8 / 9 vite
00800020 Arsim fillor / Shkollë fillore